Ochrona danych i warunki użytkowania

> Ochrona danych i warunki użytkowania

Anbieter i. S. des § 5 TMG

ATL Anlagentechnik Luhden GmbH
Planung – Fertigung – Montage
Hainekamp 2
D-31711 Luhden

Telefon: +49 5722 99219-0 
Fax: +49 5722 81801 
Email: info@atl-luhden.de

USt.-Ident.-Nr. DE 160 535 222
Amtsgericht Stadthagen
Handelsregister HRB 22 21
Zoll-Nr. 4723274

Geschäftsführer: Jörn Struckmann

Weitere Daten, siehe oben

Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Entwicklung des Internetauftritts:

double or nothing Internetagentur
Inh. Kerstin Thieler
doubleornothing.de

Ochrona danych i warunki użytkowania

Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco zaniedbał lub zawinił.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia

Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdyby autor był świadomy ich treści i było to dla niego technicznie możliwe i uzasadnione  aby zapobiec używaniu w przypadku nielegalnych treści.

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie umieszczenia linku na stronach, do których prowadzą łącza, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu . Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której odesłano, a nie osoba, która jedynie odsyła do odpowiednich publikacja za pośrednictwem linków.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z grafiki bez licencji, audio dokumenty, sekwencje wideo i teksty.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Wniosek, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, nie powinien być wyciągany tylko dlatego, że zostały wymienione!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, przestały odpowiadać lub nie w pełni odpowiadają, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

Ochrona danych

Zobacz politykę prywatności

Zdjęcia i media

Prawa autorskie i / lub prawa do wykorzystania grafik i zdjęć wykorzystanych na tej stronie należą do operatora strony: Logo, odniesienia

Ponadto wykorzystywane są zdjęcia z serwisu pixabay, które zostały opublikowane na licencji Creative Commons CC0 i nie są wymagane żadne dowody dotyczące praw autorskich (warunki korzystania z pixabay)